KẾ HOẠCHTổ chức Kỷ niệm 25 năm ngày đổi tên trường (01/3/1994-01/3/2019) và 76 năm ngày mất của Bác sĩ Alexandre Yersin (01-3/1943– 01/3/2019)